Du er her: Forside » Kompetencer » Bogføring, moms, løn

Bogføring, moms, løn

Vi tilbyder gerne at bogføre vore kunders regnskabsbilag. Herunder udarbejdelse af periodevise bogføringsbalancer som efterfølgende gennemgås med kunden med henblik på vurdering af virksomhedens indtjening, likviditet og udvikling i øvrigt m.v.

Derudover tilbyder vi at varetage virksomhedens samlede regnskabsfunktion, herunder lønninger, moms, m.v., samt angivelse heraf overfor offentlige myndigheder m.v.

Vi anvender nyeste bogføringsprogrammer og vil altid kunne etablere en arbejdsgang, hvor kundens ønsker opfyldes.  Vi bruger f.eks. også netbaserede bogføringsprogrammer, hvor der kan etableres en arbejdsdeling mellem kunden og os, og hvor kunden kontinuerligt har adgang til et ajourført bogholderi.