Du er her: Forside » Kompetencer » Revision

Revision

Revision, statsautoriseret

Vi udfører revision i selskaber, selvejende institutioner, skoler, foreninger, fonde m.m. i alle størrelser og indenfor alle brancher. Revisionen udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivningen samt vedtagne revisionsstandarder.

Revisionen udføres med det formål at kunne afgive en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Som afslutning på revisionen udarbejder vi en revisionsprotokol til bestyrelsen, hvori bl.a. vore bemærkninger fremkommet ved revisionen anføres. Samtidig anfører vi vore forslag til forbedringer eller øvrige tiltag.

Som supplement til revisionsprotokollen udarbejder vi eventuelt et brev til den daglige ledelse omfattende detaljerede forhold bemærket ved revisionens udførelse samt eventuelle løsningsforslag hertil.